BOJKOT 2020

Mobilizacijski list

Deklaracija o bojkotu lažiranih izbora, objavljena od strane Inicijative Ne davimo Beograd jeste temelj borbe za slobodnu i demokratsku Srbiju. Bojkot lažiranih izbora je prvi korak. Naša borba je iznad interesa partija, to nije borba za funkcije i mandate, to je borba za slobodu svih gradjana i gradjanki Srbije. Popunjavanjem ovog mobilizacijskog lista priključujem se borbi za slobodnu i demokratsku Srbiju. Svojim potpisom objavljujem da cu bojkotovati lažirane izbore i da cu svakoga dana učestvovati u borbi za oslobođenje i demokratizaciju Srbije. Svojim pristupanjem ovoj borbi saopštavam korumpiranoj političkoj eliti da neću biti njihov/a saučesnik/ca u lažnim izborima i daljoj okupaciji naših života i naše države.


Deklaracija o bojkotu izbora: Borba za demokratsku i slobodnu Srbiju


Čija država? NAŠA DRŽAVA!Kontakt: office@nedavimobeograd.rs